Service erbjudande

Övriga tjänster

  • Övertagande ECM (Entity in charge of maintenance) funktion
  • Övertagande av styrning av fordonsparken för underhåll, även för diesellok
  • Journalföring av fordonshistoriken
  • Optimering av underhållsprocesserna
  • Optimering av underhållsdokumentationen vid respektive företag
  • Tekniskt godkännande av el- och diesellok© 2017 mgw Service GmbH & Co. KG. Alla rättigheter förbehålles. Frågor/kommentarer ställs till info@mgwservice.de. Web Design: Metastar