Service erbjudande

Huvudundersökning enligt §32 EBO och revisioner

Undersökningar och godkännande enligt §32 EBO (tyska föreskrifter angående järnvägsbyggande och -drift) och revisioner utförs vid mgw Service egen lok- och vagnverkstad i Krefeld .

Inom ramen för det modulindelade underhållet överlämnas underhållet av huvudkomponenter till kvalificerade partners t.ex. Bombardier Transportation Division Bogies Warranty & Service - för boggier.

Översikt

 • Arbete korg / tak
 • Bromsrevision
 • Revision boggi
 • Genomgång drag- och stötinrättning
 • Speciell rengöring av maskinrummet inkl. E-skåp
 • Högspänningskontroll
 • Kontroll av tryckluftsbehållare
 • Idrifttagning tryckluftsanläggning
 • Idrifttagning lok
 • Kontroll säkring av tågrörelse / tågradio
 • Slutkontroll av genomförda arbeten av oberoende branschkunnig person / kontrollant

Krefeld
© 2017 mgw Service GmbH & Co. KG. Alla rättigheter förbehålles. Frågor/kommentarer ställs till info@mgwservice.de. Web Design: Metastar