Zakres działalności

Naprawy główne według §32 prezepisów budowy i eksploatacji kolei (EBO) oraz przeglădy

Badania techniczne i odbiory zgodnie z §32 niemieckiej ustawy w sprawie konstrukcji i eksploatacji urządzeń i pojazdów kolejowych (EBO) oraz przeglądy przeprowadzane są we własnym zakładzie firmy mgw Service w miejscowości Krefeld.

W ramach serwisu modułowego remonty głównych części i podzespołów zlecane są wyspecjalizowanym partnerom np. w przypadku wózków skrętnych firmie Bombardier Transportation Division Bogies Warranty & Service.

Przegląd

 • Prace w zakresie pudła / dachu
 • Przeglądy hamulców
 • Przeglądy wózków
 • Remonty urządzeń cięgłowo zderznych
 • Specjalistyczne czyszczenie maszynowni włącznie z szafami
 • Kontrola wysokiego napięcia
 • Badanie techniczne zbiorników sprężonego powietrza
 • Uruchomienie instalacji sprężonego powietrza
 • Uruchomienie lokomotywy
 • Kontrola zabezpieczenia pociągu / łączności radiowej w pociągu
 • Odbiór przeprowadzonych prac przez niezależnych ekspertów / rzeczoznawców

Krefeld
© 2017 mgw Service GmbH & Co. KG. Wszelkie prawa zastrzezone. Wszelkie pytania i komentarze prosimy kierowac na adres info@mgwservice.de. Web Design: Metastar