Underhåll av järnvägsfordon | Consulting

mgw Service GmbH & Co. KG
Raabestraße14
34119 Kassel
Tyskland
Telefon: +49 561 510577 0

Servicenät

Utdrag över aktuella verkstäder och samarbetspartner till mgw Service GmbH & Co. KG

mgw Service använder tillgänglig infrastruktur för underhållet av loken. Vid varje underhållsåtgärd bestäms tillsammans med kunden vilken verkstad som passar bäst.

Mot bakgrund av dessa interagerande möjligheter utvidgar mgw Service servicenätet till angränsande länder för att kunna erbjuda kunderna bästa möjliga service även vid gränsöverskridande trafik. Klicka på flaggorna för att se verkstäderna i respektive land.

 

Servicenät

Servicenät: Danmark Servicenät: Italien Servicenät: Österrike Servicenät: Schweiz Servicenät: Tyskland Servicenät: Holland Servicenät: Schweden